Statutul Unității Administrativ-Teritoriale

Monitorul Oficial Local - Primăria Slatina-Timiş


STATUTUL COMUNEI SLATINA-TIMIS, JUDETUL CARAS-SEVERIN

In conformitate cu prevederile art.20 din Ordonanta Guvernului nr.53/2002 si in temeiul Legii nr.96/2003 pentru aprobarea O.G nr.53/2002 privind Statutul – cadru al unitatilor administrative teritoriale.

In conformitate cu prevederile art.38 alin.1 alin.2 lit.b;lit.c;alin.3 lit.a art.38; art.40; art.41; art.42; art.44;art.48 din Legea nr.215/2001 –republicata in anul 2007-privind administratia publica locala, se supune aprobarii Consiliul local al Com. Slatina-Timis prezentul STATUT al COMUNEI.

Comuna Slatina-Timis isi are originea din timpul stapanirii romane in Dacia –fiind o loca-litate veche des amintita in istorie apare prima data ca localitate romana in Tabula Peuntinge-riana.Localitate cunoscuta din timpul provinciilor romane denumita Gaganis sau Zeugma. Se poate afirma cu siguranta faptul ca in urma schimbarilor toponimiei de catre slavi in sec VII,tot in aceasta perioada se schimba si denumirea comunei in "SLATINA" nume de origine slava.

De mentionat ca doua notiuni stau la baza denumirii comunei "slatina" si "zlatar" ambele fiind de origine slava; "slatina-slatine" - izvor de apa sarata-apa minerala sarata-teren mlastinos si sarat; "zlatar-zlatari" mester(tigan) care se ocupa de prelucrarea aurului aceste doua notiuni determina denumirea localitatii fie din faptul ca prin aceste locuri s-au gasit izvoare de apa sarata sau ternuri mlastinoase si sarate fie ca s-a gasit aur in timpurile mai vechi.

Localitatea Slatina-Timis este situata intr-un loc frumos,cu imprejurimi atractive,asezata in zona de deal si munte a Banatului si se delimiteaza teritorial dupa cum urmeaza:

 • la Sud cu comuna Armenis,
 • la Nord cu comuna Bolvasnita,
 • la Vest cu comuna Brebu Nou,
 • la Est cu muntele Tarcu.

Comuna Slatina-Timis se afla asezata la o distanta de 60 Km de municipiul Resita resedinta de Judet, la 20 km de municipal Caransebes,precum si la o distanta de 60 km de statiune turistica Baile Herculane,la o distanta de 35 Km fata de Muntele Semenic si la 20 Km distanta fata de statiune Trei Ape din loc. Brebu Nou, precum si o distanta de 120 km fata de municipiul Timisoara din judetul Timis, la o distanta de 90 Km fata de orasul Hateg din judetul Hunedoara.

La aceasta data comuna Slatina-Timis are in componenta centrul de comuna si trei sate apartinatoare dupa cum urmeaza:

 • centru de comuna Slatina-Timis
 • satul Ilova amplasat la o distanta de 8 Km pe sosea fiind acces la drumul national E 70 si pe DC 17 Ilova o distanta de aproximativ 3 Km-drum detonat.
 • satul Sadova Noua este amplasat la o distanta de 7 Km pe sosea fiind acces la Drumul European E 70 si D.C nr.18 Sadova-Noua –drum pietruit.
 • satul Sadova Veche situate pe Drumul European E 70 la o distanta de aproximativ 3 Km.

In teritoriu satele Sadova-Noua si Sadova-Veche se gasesc amplasate la S-E si satul Ilova este amplasat la N-E.

Suprafata totala a intravilanului comunei este de 185,20 Ha iar pe localitati componente dupa cum urmeaza:

 • localitatea Slatina-Timis - 98,80 Ha.
 • Localitatea Sadova-Veche - 41,50 Ha.
 • Localitatea Sadova-Noua - 18,50 Ha
 • Localitatea Ilova - 36,40 Ha

Total general: 185,20 Ha.

Autoritatea Consiliului local se exercita la aceasta data asupra urmatoarelor localitati componenete-respectiv colectivitati:

 1. Loc. Slatina-Timis - Centru de Comuna avand 530 nr. de case,
 2. Loc. Sadova-veche - Sat apartinator avand 158 nr. de case,
 3. Loc. Sadova-Noua - Sat apartinator avand 123 nr. de case,
 4. Loc. Ilova - Sat apartinator avand 290 nr. de case.

Localitatea Slatina-Timis dateaza din perioada stapanirii romane in Dacia.

Localitatea Sadova-Veche dateaza aproximativ din anul 1822 cand s-a efectuat coloni-zarea unui numar de aproximativ 200 familii de slavi de origine germana.

Despre localitatile Ilova si Sadova-Noua nu se cunosc datele istorice de atestare a acestor localitati.

Populatia comunei la acesta data de de aproximativ 3180 persoane pe toate satele avand si de nationalitate germana la aceasta data doar aproximativ 30 persoane mai locuiesc in Slatina-Timis si in sat Sadova-Veche.

Teritoriul administrativ al comunei este strabatut de drumuri nationale si europene respective E.70 -drumuri judetene respective D.j 582-drumuri comunale, precum si drumuri agricole si forestiere,precum si de calea ferata care leaga vestul tarii de centru tarii.

Autoritatea administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala si care conduc destinele comunei sunt: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ca autoritate deliberative si PRIMARUL ca autoritate executive.Atributiile specifice acestor autoritati publice sunt inscrise distinct in cadrul Legii nr.215/2001 –republicata in anul 2007 privind Administratia publica locala.

Locul de functionare a acestor autoritati este sediul Consiliului local si al Primariei in centru comunei Slatina-Timis.

Comuna Slatina-Timis este infratita din anul 1992 cu Orasul Geel din Belgia,infratire care are foarte multe avantaje pentru comuna Slatina-Timis si locuitorii acesteia-infratire ce s-a concretizat prin colaborarea foarte buna si realizarea unor proiecte in comun pe raza comunei Slatina-Timis si satele apartinatoare.

Denumirea institutiilor ce se subordoneaza Consiliului local sunt:

 • Camin cultural si sala mese anexa Camin cultural Slatina-Timis.
 • Camin cultural si sala de mese anexa Sadova-Veche.
 • Camin cultural si sala de mese anexa in localitatea Ilova.
 • Camin cultural sat Sadova Noua.

Denumirea institutiilor care se subordoneaza Inspectoratului Scolar Caras Severin:

 • Scoala generala cu clasele I-VIII Slatina-Timis
 • Scoala generala cu clasele I-IV Sadova-Veche.
 • Scoala generala cu claseleI-IV Sadova-Noua.
 • Scoala generala cu clasele I-IV Ilova.
 • Gradinita cu program normal Slatina-Timis.
 • Gradinita cu program normal Sadova-Veche.
 • Gradinita cu program normal Ilova.

Denumirea institutiilor care se subordoneaza Directiei de Sanatate Publica:

Asociatia de Ajutor Mutual ADAM Slatina-Timis-activitate de asistenta medi-cala umana,rezultata din infratirea comunei cu Orasul Geel din Belgia-cabinete medicale umane, cabinet stomatologic,farmacie,alte activitati conexe.

Denumirea institutiei care se subordoneaza Directiei Sanitar veterinare.

 • Dispensar veterinar Slatina-Timis.

Denumirea institutiei care se subordoneaza Directiei Nationale de Posta.

 • Oficiul Postal Slatina-Timis.
 • Oficiul Postal Ilova.

Denumirea Societatilor comerciale mai importante care desfasoara activitati comerciale de orice tip pe raza comunei sunt:

 • SC Motel Silvia SRL Sadova-Veche.
 • SC Consumcoop Slatina-Timis.
 • SC Venus SRL Sadova-Veche.
 • SC Raimart Sadova-Veche.
 • SC RN Sadoveana Sadova-Veche.
 • SC Mirfor SRl Slatina-Timis.
 • SC ACD Motolan SRL Slatina-Timis
 • SC Nova Ghera Slatina-Timis.
 • SC Banoane SRL Slatina-Timis.
 • SC Coltan Com.Sadova-Veche
 • SC Cristea Prodinpex Slatina-Timis
 • SC Leu Distributie-Ind SRL Slatina-Timis
 • SC Forest Cretu SRL Ilova.
 • SC Ilovita serv SRL Ilova.

Caile de comunicatii de pe raza comunei Slatina-Timis sunt:

 1. Cele care apartin de domeniul public:
  • Linie CFR - 7 Km,
  • Drum European E70 - 10 Km,
  • Drum Judetean - 35 Km.
 2. Cele care apartin domeniului privat al comunei:
  • Drumuri Forestiere - 60 Km,
  • Drumuri Agricole - 40 Km,
  • Drumuri Comunale - 13 Km.

Alte activitati economice ale cetatenilor comunei sunt cresterea animalelor-cultivarea cerealelor si a cartofului, pomicultura-exploatari forestiere.

Domeniul public al comunei este inscris in in continutului H.G nr.5432/2002 anexa nr.65 priv-ind atestarea inventarului bunurilor din domeniul public care apartin comunei, cu modificarile si complectarile ulterioare din 2002 si pana in prezent.

Pe raza administrative a comunei isi desfasoara activitatea mai multe partide politice dupa cum urmeaza: PD-L;PSD;PNL;PRM:PNCTD:PC:PIN:PNG-CD care sunt in activitate la aceasta data.

Persoanele care sunt nascute in comuna si la implinirea varstei de 18 ani vor primi un certifi-cate de "CETATEAN "al comunei, din care se atesta calitatea de cetatean al acestei colectivitati aceasta se va realiza la propunerea Primarului comunei.

Consiliul local confera persoanelor romane si straine cu merite deosebite in activitatile admini-strative-politice-economice-sociale si culturale la nivelul comunei precum si in stabilirea si dezvoltarea relatiilor de prietenie dintre comuna noastra si alte localitati din tara si strainatate titlul de "cetatean de onoare"care se va acorda in cadrul unei festivitati solemne prin grija prima-rului comunei.

Toti cetatenii comunei au dreptul de a participa activ la viata comunei prin modalitatile prev-azute de lege la viata politica,economica,sociala si cultural-sportiva a unitatii administrative, cetatenii fiind convocati prin adunari populare sau prin referendum in toate problemele de interes general in conformitate cu fiecare caz in parte in baza prevederilor legele in materie.Consultarea prin adunari populare se va efectua periodic pe fiecare localitate in parte adunari ce vor fii convo-cate de catre primar sau consiliu,precum si de catre comitetele de initiative ale cetatenilor.

Aceste comitete de initiative vor fii formate din 5-9 membrii si se vor inregistra la secretarul loca-litatii-odata cu inregistrarea se va comunica in scris si scopul adunarii populare-comitetul de initiativa va purta raspunderea pentru organizarea si desfasurararea in bune conditii a adunarii populare putand apela in acest scop la sprijin din partea autoritatilor adminstratiei locale.

Adunarea populara este valabil constituita in prezenta majoritatii reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu jumatate plus unu din numarul celor prezenti---aceste propuneri se consem-neaza intr-un proces verbal care va fii inaintat primarului comunei,primarul avand obligatia de a aviza propunerile si de a le inainta consiliului local la prima sedinte de consiliu local pentru a hotara in consecinta-solutia adoptata de catre consiliu va fii inaintata la cunostinta comitetului de initiative.

Potrivit Legii administratiei publice locale Legea nr.215/2001 republicata in anul 2007 la nivelul comunei sunt 13 consilieri locali, care ocupa aceste posturi din patru in patru ani ca urmare a rezultatului votarii si a propunerilor efectuate pe liste de catre partidele politice,aliante elec-torale sau candidati independenti.

Consiliul local poate hotara asocierea cu alte consilii locale sau organisme si agenti econ-omici din tara sau strainatate in vederea realizarii unor obiective si lucrari de interes comun.

Prin statut si legea organica se stabilesc bunuri si servicii potrivit carora acestea pot fii date in administrarea unor regii autonome si institutii publice precum pot fii inchiriate-concesionate sau licitate in conformitate cu prevederile legale in materie.

La aceasta data comun a Slatina-Timis are aprobata STEMA comunei,prin Hotarare de Guvern,hotarare concretizata ca urmare a proiectului initiat de cartre Consiliul local si inaintat Guvernului- STEMA care la aceasta data este asezata pe fatada Primariei.

Prezentul STATUT se adopta in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local si se poate modifica de catre Consiliul local pe baza Statutului –cadru elaborat de Guvernul Romaniei,prin Hotarare de Consiliu adoptata cu votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor Consiliului Local

SLATINA-TIMIS

DATA 30.04.2008

Copyright © 2007-2024 - Primăria Slatina-Timiş

Comuna Slatina-Timiş, Caraş-Severin, România

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii