Slatina-Timiş Logo
Primăria Slatina-Timiş

Geografie

 

Comuna Slatina Timis cu satele apartinatoare Sadova Veche, Sadova Noua si Ilova, se desfasoara pe un areal limitat de rama NE a masivului Semenic, si de zona deresionara a culoarului de sedimentare neogena, posttectonica Caransebes-Mehadia. In lunca raului Timis si a sistemuluisubfluent, sunt reperabile pe grosimi considerabile 5 - 7 m depozite aluvionare constituite din pietrisuri si bolovanisuri poligenetice, rulate, secundar fractii aluvionare fine.

Copyright © 2007-2019 - Primăria Slatina-Timiş