Comuna Slatina-Timiș anunță implementarea proiectului „Reabilitare și extindere clădire pentru înființare centru social de zi persoane vârstnice”

Beneficiar UAT Comuna Slatina-Timiș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului cu titlul "Reabilitare și extindere clădire pentru înființare centru social de zi persoane vârstnice", cod SMIS 127542, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea Infrastructurii de sănătate și sociale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentant de înființarea unui centru social de zi pentru persoane vârstnice prin reabilitarea și extinderea unei clădiri, iar obiectivele specifice îndeplinite au fost:

  • reabilitarea și extinderea construcției existente, urmată de înființarea centrului social de zi pentru persoane vârstnice,
  • dotarea centrului social de zi pentru persoane vârstnice cu echipamentele necesare pentru desfășurarea activității, pentru ca acesta să fie pregătit pentru prestarea serviciilor sociale specifice centrului social de zi pentru persoane vârstnice.

În urma implementării proiectului, se asigură prestarea serviciilor sociale specifice pentru persoane vârstnice precum realizarea diagnozei sociale prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, coordonarea și implementarea măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla persoanele vârstnice, prestarea serviciilor sociale în beneficiul persoanelor vârstnice. Aceste persoane vor beneficia de procesul de „îmbătrânire activă”, vor păstra legăturile sociale și vor rămâne activi din acest punct de vedere, fiind dezvoltat gradul de coeziune socială la nivelul comunității.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.475.165,84 lei

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare este de 1.440.745,82 lei

Valoarea finanțării nerambursabile din FEDR este de 1.029.104,16 lei

Valoare eligibila nerambursabila din bugetul național este de: 411.641,66 lei

Data semnării contractului de finanțare: 28.06.2019

Data finalizării proiectului: 31.10.2021

Comuna Slatina – Timiș

Slatina-Timiș Nr. 32, Jud. Caraș-Severin

[email protected]

0255.260.844

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Copyright © 2007-2024 - Primăria Slatina-Timiş

Comuna Slatina-Timiş, Caraş-Severin, România

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii