Informații de Interes Public

Primăria Slatina-Timiş


Contabilitate (Buget şi Execuţie Bugetară) Asistenţă Socială Urbanism Registrul Agricol Impozite şi Taxe Formulare Tip Cereri si Declaratii - Persoane Fizice (2017) 445,94 KiB Declaratie Fiscala pentru Servicii de Reclama si Publicitate - Persoane Juridice (2017) 2.781,17 KiB Declaratie Fiscala pentru stabilirea Impozitului asupra Mijloacelor de Transport - Persoane Fizice (2017) 7.055,54 KiB Declaratie Fiscala pentru stabilirea Impozitului asupra Mijloacelor de Transport Marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone si sub 12 tone (2017) 2.781,17 KiB Declaratie Fiscala pentru stabilirea Impozitului pe Cladiri - Persoane Fizice (2017) 7.055,54 KiB Declaratie Fiscala pentru stabilirea Impozitului pe Teren (2017) 2.781,17 KiB Declaratie Fiscala pentru stabilirea Impozitului pe Teren - Persoane Fizice (2017) 7.055,54 KiB Declaratie Fiscala pentru stabilirea Impozitului Taxei pe Cladiri (2017) 2.781,17 KiB Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport - Persoane Fizice (2017) 7.055,54 KiB Inscriere Mijloace de Transport - Persoane Fizice (2017) 7.055,54 KiB Inscriere Mijloace de Transport - Persoane Juridice (2017) 2.781,17 KiB Scutiri de Impozite pentru Persoane cu Handicap - Persoane Fizice (2017) 1.268,83 KiB Tipiazate si cereri pentru compartimentul de Taxe si Impozite (2015) 245,69 KiB Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Serviciul Salubritate și Protecția Mediului Serviciul Apă-Canal S.P.C.L.E.P. Slatina-Timiș Stare Civilă Proiecte Locale Raport Anual Formular - Tip Cerere de Informații de Interes Public conform Legii 544 Organigrame și State de Funcții din cadru Aparatului de Specialitate al Primarului Regulament de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Slatina-Timiș

Copyright © 2007-2021 - Primăria Slatina-Timiş

Comuna Slatina-Timiş, Caraş-Severin, România